Back to All Events

Kickstart your automation testing - using Katalon Studio

Hiện nay kiểm thử tự động không còn mới mẻ đối với các công ty phát triển phần mềm, ở Việt Nam. Nhưng làm sao để áp dụng kiểm thử tự động vào các dự án hiện tại một cách hiệu quả, mang lại lợi ích và dễ dàng cho mọi tester là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp cũng như tester đang trăn trở.

Như thường lệ, chiều Thứ 7 cuối cùng của Tháng, tvnclub offline Tháng 01-2018 sẽ giới thiệu đến với các bạn một công cụ kiểm thử động mạnh mẽ, made in Vietnam. Có thể Katalon Studio không còn xa lạ đối với một số Công ty, nhưng qua buổi chia sẻ của Trọng Bùi, đến từ nhóm phát triển sản phẩm này, sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn khái quát, tổng thể về Katalon Studio.

Các bạn có thể Đăng ký tham gia và đặt câu hỏi trước cho Duc-Trong Bui ở link Ticket URL.