GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN

Tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng.

 

ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố

GIẢI PHÁP

Tổ chức, cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Thành phố

TRUYỀN THÔNG

Các tác phẩm báo chí, truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng

HỖ TRỢ

Các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Thành phố


Tiêu chí xét tuyển

 

Nhóm 1: Doanh nghiệp

Các hoạt động Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có các tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố như: tăng trưởng về doanh thu, phân khúc thị trường rộng, thu hút được nguồn vốn đầu tư hiệu quả, giải quyết được việc làm cho người lao động.

Nhóm 2: Giải pháp

Hoạt động đổi mới sáng tạo tác động tích cực đến cộng đồng giải quyết các vấn đề có tính cấp thiết cho xã hội.

Nhóm 3: Truyền thông

Bài báo, phóng sự (gồm mọi loại hình báo chí: báo in, tạp chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có sức lan toả đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Nhóm 4: Hỗ trợ

Hoạt động hỗ trợ nhằm tăng số lượng và chất lượng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố: đào tạo, tư vấn, hỗ trợ không gian, thu hút được các nguồn vốn đầu tư.


THỜI GIAN

Đến hết ngày 31/12/2017

 

CÁCH THAM DỰ

Điền vào mẫu đăng ký sau:

Chi tiết liên hệ:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

ĐT: 028.39320121 (bà Phan Quý Trúc)

Email: giaithuong@doimoisangtao.vn