Điểm tin 26/07/2017: Paint của Microsoft, Facebook mua startup, Grab gọi vốn 2 tỷ....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)