Điểm tin ngày 29/08/2017: Apple sẽ công bố iPhone kế tiếp vào 12/9...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)