Điểm tin ngày 08/08/2017: Google dùng trí thông minh nhân tạo để giấu ứng dụng bị lỗi....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)