Công nghệ thông tin y tế: Yếu nhân lực, thiếu đầu tư vật chất

 Những người đang thực hiện điều hành công nghệ thông tin trong y tế hiện chủ yếu chỉ hiểu về công nghệ thông tin chung chung chứ không chuyên sâu về công nghệ thông tin y tế.

Theo ông Phạm Xuân Viết Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành y tế đang có một thách thức lớn nhất đó là nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
Trao đổi tại hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến trong hệ thống các bệnh viện y học cổ truyền, diễn ra sáng 8/12, tại Hà Nội, ông Viết cho hay, hiện nay vẫn có một thực trạng là việc đầu tư công nghệ thông tin cho y tế còn nhỏ, còn dàn trải, chưa thật tập trung.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi sở y tế có 1,65 người và ở các đơn vị trực thuộc là 3,8 người chuyên trách có trình độ về công nghệ thông tin. Nhân lực về công nghệ thông tin chiếm khoảng 1% so với tổng số nhân lực y tế từ huyện trở lên.

Hầu hết các Sở Y tế và các cơ sở trực thuộc đã có chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho đơn vị.

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế là nhiệm vụ quan trọng góp phần giảm tải bệnh viện, trong đó điểm quan trọng là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bệnh án điện tử và giải pháp y tế từ xa. Với thực trạng như vậy, đỏi hỏi ngành y tế cần đổi mới và tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

“Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn tổng quát, có thiết kế tốt. Hầu như việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách tự phát, chưa có cái nhìn tổng thể để giải quyết được bài toán ứng dụng công nghệ thông tin trọn vẹn hơn,” vị Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin nhấn mạnh.

THÙY GIANG (VIETNAM+)

Tin tứcNB Trungtin tức