Công nghệ phát hiện nhanh nạn phá rừng

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ vũ trụ, do TS. Phạm Việt Hòa chủ trì đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý giám sát lớp phủ rừng Tây Nguyên bằng công nghệ viễn thám đa độ phân giải, đa thời gian”. Đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu.

Các nhà khoa học đã thu nhận và xử lý các thông số giám sát môi trường rừng từ ảnh vệ tinh bao gồm: các chỉ số thực vật, tăng trưởng thực vật, nhiệt độ bề mặt, ẩm độ thực vật và chỉ số bốc hơi có ý nghĩa cảnh báo quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Các chỉ số môi trường này được tính toán và cập nhật thường xuyên sẽ giúp phát hiện những khu vực có nguy cơ biến động lớp phủ rừng cả về diện tích lẫn chất lượng để có biện pháp giám sát và quản lý kịp thời. Trong đó, chỉ số thực vật có liên hệ lớn nhất tới hiện trạng rừng, và có thể được sử dụng trong phát hiện sớm các khu vực xảy ra suy thoái rừng.

Nhóm nghiên cứu đã thành lập hệ thống bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động rừng sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao, đa thời gian bằng công nghệ bán tự động, cho thấy quá trình mất rừng vẫn đang diễn ra và góp phần xác định các khu vực trọng điểm quản lý rừng.

Kết quả đề tài cũng đã thiết kế, xây dựng hệ thống WebGIS như một công cụ trực quan, hỗ trợ trực tiếp cho người dùng theo dõi các thông số môi trường phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, với khả năng truy cập tốt, tốc độ đáp ứng yêu cầu, vận hành ổn định. Hệ thống được trang bị các tiện ích như: hệ thống bản đồ rừng trực tuyến, bản đồ ảnh chỉ số thực vật, nhiệt độ bề mặt, độ bốc hơi nước, độ ẩm bề mặt. Kèm theo đó là các số liệu phân tích đánh giá, thống kê được sắp xếp theo danh mục và theo chuỗi thời gian... không chỉ phục vụ những nghiên cứu sâu về tài nguyên rừng, các khu rừng đặc dụng... mà còn phục vụ cho các nghiên cứu về sử dụng đất, cây công nghiệp, phòng chống xói mòn, cân bằng nước, quy hoạch... Các số liệu, dữ liệu này sẽ được cập nhật theo định kỳ khi hệ thống đi vào vận hành.

Về cấu trúc, hệ thống này bao gồm các thành phần, các trang, các module có chức năng riêng nhưng có mối liên hệ với nhau, tập trung chủ yếu vào các chức năng hiển thị, truy vấn thông tin các loại bản đồ rừng, bản đồ ảnh chỉ số và các sản phẩm khác của đề tài.

N. Hoa - KHPT