Khai thác và phát triển nguồn gen các giống gai xanh

ThS. Trần Đức Hảo, Viện nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác và phát triển nguồn gen các giống gai xanh (Boehmeria nivea L. Gaudich) Phú Yên và Thanh Hóa”, nhằm phát triển 2 giống gai xanh có nguồn gốc từ những nơi này, chất lượng tốt, cùng với các quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc để phục vụ sản xuất.

Gai xanh là một trong những cây lấy sợi từ vỏ rất có giá trị, vì sợi gai có nhiều đặc tính quý và do đó có nhiều công dụng quan trọng. Vải dệt từ xơ gai có đặc tính dễ nhuộm, có khả năng kháng khuẩn, nấm mốc, chống thối rữa, bền với ánh sáng, có khả năng chống bám bẩn tự nhiên, thấm hút nước tốt, chịu được nhiệt độ cao của nước khi giặt...

Nổi bật trong các giống đó là 2 giống gai xanh có nguồn gốc từ Phú Yên (PY1) và Thanh Hóa (TH2). Đây là 2 giống gai xanh bản địa, có năng suất cao, chất lượng tốt.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá bổ sung được một số đặc điểm nông sinh học và kinh tế chính của 2 giống gai xanh PY1 và TH2. Xây dựng được bản mô tả đặc tính nông sinh học và kinh tế chính của 2 giống gai xanh này.

Đã xây dựng và hoàn thiện được 6 quy trình, 9 chuyên đề khoa học. Trong đó: xây dựng và hoàn thiện 2 quy trình nhân giống cho 2 giống gai xanh PY1 và TH2. Từ các kết quả nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống, cũng như kế thừa các kết quả nghiên cứu trên thế giới, đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cây giống; quy trình phục tráng giống; xác định được một số biện pháp để hoàn thiện được 2 quy trình kỹ thuật canh tác cho 2 giống PY1 và TH2; hoàn thiện quy trình sơ chế sợi.

N.Q - KHPT