Ứng dụng công nghệ sản xuất, sử dụng chế phẩm probiotic trong chăn nuôi heo, gà

ThS. Ngô Thị Hải Linh và các cộng sự tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Hải Phòng thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất, sử dụng chế phẩm probiotic phục vụ chăn nuôi heo, gà tại Hải Phòng”.

Đây là dự án tiếp nhận quy trình chuyển giao từ Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học (Đại học quốc gia Hà Nội), để xây dựng mô hình ứng dụng trong điều kiện thực tiễn tại Hải Phòng.

Trung tâm tiếp nhận quy trình sản xuất chế phẩm probiotic gồm 3 giai đoạn: 

giai đoạn 1: nhân giống, lên men chìm thu hồi sinh khối và cô đặc các chủng vi sinh vật (Bacilus subtilis, Saccharomyces boulardii và Lactobacilus acidophilus); 

giai đoạn 2: sản xuất chế phẩm đơn chủng; giai đoạn 3: phối trộn chế phẩm dạng đơn chủng + cám gạo theo tỷ lệ 1:9 ở độ ẩm 11 - 13% tạo thành chế phẩm đa chủng probiotic.

Chế phẩm probiotic có dạng bột mịn màu trắng xám, tơi xốp, mật độ vi sinh vật hữu ích đạt từ 108 CFU/g, thời hạn sử dụng 6 tháng từ ngày sản xuất.

Ước tính, việc ứng dụng tốt công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic có thể thu được lợi nhuận từ việc bán sản phẩm với giá dự kiến 100.000 đồng/kg.

Mô hình sử dụng chế phẩm probiotic trong chăn nuôi heo, gà được nhóm tác giả thực hiện trên quy mô 60 con heo cai sữa, 62 con heo thịt và 2.000 gà ri lai tại 2 hộ dân tại xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng).

Kết quả so sánh với mô hình đối chứng không sử dụng chế phẩm cho thấy: trên đàn heo cai sữa, tỷ lệ nhiễm Salmonella và vi khuẩn E. coli thấp hơn hẳn so với đàn heo không sử dụng chế phẩm probiotic (chỉ 16,67% nhiễm Salmonella sau 7 ngày, so với 66,67% đàn heo không sử dụng chế phẩm, mức độ nhiễm vi khuẩn E. coli chỉ bằng 1/3 so với đàn heo không sử dụng chế phẩm);

Lhả năng thu nhận thức ăn cao hơn hẳn heo đối chứng; khối lượng cơ thể tăng trung bình 2,02 kg/con sau 4 tuần nuôi; mang lại hiệu quả kinh tế cao (cao hơn gần 100.000 đồng/con so với đàn heo không sử dụng chế phẩm).

Tương tự, đối với đàn heo thịt, đến thời điểm xuất bán, đàn heo thịt sử dụng chế phẩm vi sinh cho lãi bình quân 646.000 đồng/con, trong khi đàn heo thịt đối chứng thu lãi 207.000 đồng/con. Gà ri lai với mức lãi bình quân 13.150 đồng/kg, cao hơn 5.535 đồng/kg so với gà chăn nuôi thương phẩm thông thường.

P.H - KHPT

Tin tứcNB Trungtin tức