Dự báo thời gian thực: Hướng đi vùng ảnh hưởng và lượng mưa của bão số 14

Bão số 14 dự kiến vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận với sức gió mạnh nhất 75 km/h. Bão sẽ đi sâu vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão gây mưa từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, trọng tâm là Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận (từ đêm 18 đến 20/11). Mưa do kết hợp với không khí lạnh mở rộng ra Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến 26/11.

Chi tiết dực báo thời gian thực lượng mưa và vùng mưa do ảnh hưởng của bão số 14 theo bản đồ dưới đây:

Quân