Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trường ĐH Bách Khoa (HCMTU-TBI)

 

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trường ĐH Bách Khoa (HCMTU-TBI)

 
VuonuomDHBK.jpg