Bắc Ninh sẽ xây dựng giải pháp tổng thể ATTT cho chính quyền điện tử

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh sẽ xây dựng giải pháp tổng thể an toàn, an ninh thông tin phù hợp với xây dựng Chính quyền điện tử và đề án thành phố thông minh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ tầng và ứng dụng CNTT.

ong-nhuong-phat-bieu.jpg

Sở TT&TT Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự hội thảo có đại diện Cục CNTT (Bộ TT&TT), Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh dự và chỉ đạo.

Thông tin từ cổng thông tin Bắc Ninh, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Một số cơ quan, đơn vị đã đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo mật, các phần mềm phòng chống mã độc, virus; xây dựng, áp dụng các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm hạn chế tình trạng lộ, lọt thông tin, hoặc bị đánh cắp dữ liệu.

Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn thông tin mạng trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp, theo hướng xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh Bắc Ninh còn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Qua theo dõi, trong năm 2017, đã có nhiều trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bị tin tặc tấn công, điều này cho thấy, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Tại hội thảo, các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin của đã tập trung tham luận làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm và bàn những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT gắn liền với công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong tình hình hiện nay như: tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhất là hệ thống bảo mật đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, ban, ngành; tổ chức các khóa, lớp đào tạo nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo mật cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT; thành lập Tổ chuyên trách ứng phó với tình trạng khẩn cấp về an ninh mạng…

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, những năm qua, Bắc Ninh luôn quan tâm, đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và coi đây là yếu tố đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn nữa, các Sở, ban, ngành và UBND các cấp cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, thể hiện trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm góp phần tạo sự chuyển biến chung trong cả tỉnh.

Đồng thời, xây dựng giải pháp tổng thể an toàn, an ninh thông tin phù hợp với xây dựng Chính quyền điện tử và đề án thành phố thông minh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ tầng và ứng dụng CNTT; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở TT&TT tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn liên quan về an toàn, an ninh thông tin của Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

D.V - ICTNews