Tài trợ nghiên cứu khoa học sáng tạo Việt Bỉ 2017

Ngày 6/3, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED – Việt Nam) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã triển khai chương trình tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ.

Mỗi bên NAFOSTED và FWO sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300.000 Euro để tài trợ cho các đề tài thuộc chương trình này.

Phạm vi tài trợ của chương trình sẽ bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Các tiêu chí chương trình đỏi hỏi gồm có:
• Sự phù hợp với lĩnh vực được đưa ra.
• Có tính đổi mới, sáng tạo.
• Phương pháp nghiên cứu hợp lý, hiện đại.

Đề tài sẽ được đánh giá bởi hội đồng khoa học do NAFOSTED và FWO chỉ định, cùng với việc xem xét ý kiến nhận xét của các chuyên gia phản biện độc lập.

Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình là 2 – 3 năm.

Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 6/3/2017 đến 1/6/2017

Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đăng ký và cách thức nộp hồ sơ, truy cập vào link sau: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tai-tro-de-tai-hop-tac-song-phuong-Viet-Bi-nam-2017-269/

Theo nafosted