Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quy định về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp. 

Theo đó, Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Dự án sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong các tiêu chí như: nằm trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng nghệ cao (đã được cấp chứng nhận), Dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Các dự án nông nghiệp sạch là dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận VietGAP, dự án đầu tư mới vào sản xuất nông nghiệp sạch áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, GlobalGAP, ASC, IMC...), dự án thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT- BNNPTNT…

Nguồn: Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN của Bộ NN&PTNT…

Theo Tin nhanh chứng khoán