Những ứng dụng công nghệ cho giao thông thông minh tại Việt Nam

Những năm gần đây, hàng loạt biện pháp công nghệ đã được áp dụng để tạo nên một hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam như: camera phạt nguội, bản đồ xe bus...

Theo VTV