Tp.HCM: Cho phép doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới tham gia xoá ngập

UBND TPHCM đã chấp thuận giao cho một công ty TNHH tự bỏ chi phí nghiên cứu, đề xuất tuyến đường cần xóa ngập do mưa hoặc triều cường bằng giải pháp công nghệ mới.

Theo đó, Công ty TNHH Mục tiêu môi trường và Cộng đồng sẽ thực hiện thí điểm 1 dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước đường phố và những điểm ngập nặng trên địa bàn TP”.

Cụ thể, đơn vị này lập dự án thiết kế - kỹ thuật mẫu và dự toán các công trình có liên quan như miệng giếng thu nước mặt đường (miệng cống), giếng thăm, đường cống, miệng xả ra mương, kênh, sông (tuyến cống thoát cấp 1)... theo hướng xã hội hóa đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Công ty cần nghiên cứu đề xuất phương án đảm bảo công năng, hiệu quả về kinh tế, thuận tiện trong thiết kế, nắp đặt và quản lý duy tu, bảo dưỡng.

Thời gian hạn định để Công ty TNHH Mục tiêu môi trường và cộng đồng nghiên cứu, đề xuất phương án không quá 6 tháng kể từ ngày ban hành thông báo này. Chi phí nghiên cứu, lập dự án, thiết kế do Công ty tự huy động từ nguồn họp pháp và không được hoàn trả.

Việc giao cho công ty nghiên cứu, lập thiết kế không ràng buộc chỉ định công ty là Nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi nghiên cứu được duyệt, UBND TP sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn công ty lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình mẫu theo quy định hiện hành và báo cáo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa.

Quốc Hùng - SGGP