Khu Nông nghiệp công nghệ cao ký kết hợp tác với Nhật Bản

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua đã phát triển tốt đẹp, đem lại những lợi ích cho các doanh nghiệp và người dân hai nước. 

Ngày 8-6, tại TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đã tổ chức diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp lần thứ II – 2017 nhằm giải quyết tăng năng suất, nâng cao giá trị gia tăng nông sản, hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ chế biến, sản xuất nông nghiệp thích ứng với khí hậu.

Đồng thời, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cũng công bố thương hiệu AHTP và ký kết hợp tác với Nhật Bản.

AHTP cho biết, hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua đã phát triển tốt đẹp, đem lại những lợi ích cho các doanh nghiệp và người dân hai nước.

Với tiềm năng thị trường lớn và môi trường pháp lý, kinh tế ngày càng thuận lợi, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm thấy nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng yêu cầu khắt khe về chất lượng và đó sẽ là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường.

Tại diễn đàn, AHTP đã ký hợp tác 3 bên giữa công ty TNHH MTV FUJI CONSULTING JAPAN và công ty NAKASHIMA BUSSAN nhằm triển khai ứng dụng thử nghiệm hệ thống công nghệ Fine Bubble của NBJ, ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công nghệ IoT trong nuôi trồng thủy sản, hợp tác và ứng dụng các công nghệ cao của Nhật Bản trong nông nghiệp.

Đồng thời, AHTP cũng ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp để xây dựng, triển khai đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển các mô hình canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ chế biến nông thủy sản; phối hợp mời gọi nhà đầu tư có tiềm năng để hình thành và phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ lực của các địa phương...

Nhờ đó phát triển vùng nguyên liệu tạo nguồn ổn định cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Thanh Hải - Báo SGGP