Quy hoạch hình thành và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tại địa phận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, với diện tích 460ha.

quy-hoach.jpg

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chủ trương đầu tư xây dựng của tỉnh; hình thành và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Qua đó có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sớm đưa một phần của khu nông nghiệp này đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến đầu tư để thu hút vốn, công nghệ cao, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, phục vụ phát triển sản xuất cho tỉnh và các vùng lân cận, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Cụ thể, quy hoạch khu nông nghiệp này tập trung vào lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi; nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao ngành nông nghiệp.

Dự báo quy mô dân số của khu nông nghiệp đến năm 2020 là 4.300 người, đến năm 2030 là 5.500 người; quy mô lao động khi đi vào hoạt động là 3.000 người (trong đó lao động quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, đào tạo dự kiến 500 người khi định hình; lao động tại các doanh nghiệp đầu tư khoảng 2.000 người; lao động phục vụ, dịch vụ khoảng 500 người...).

UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên làm việc với đơn vị tư vấn để làm rõ cơ sở khoa học xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho các khu chức năng.

Trong đó cần lưu ý kích thước, diện tích các lô đất đảm bảo phù hợp cho việc ứng dụng, vận hành các máy móc thiết bị, công nghệ cao về sau... Tiến độ triển khai lập quy hoạch không quá 9 tháng.

Văn Ngọc - Báo Phú Yên