Mô hình giáo dục khai phóng - Liberal Arts Education

Mục tiêu của mô hình giáo dục khai phóng (Liberal Arts Education) được hiểu là luôn chú trọng vào việc phát triển con người toàn diện, không chỉ về mặt học thuật mà còn giúp phát triển các kỹ năng viết, nói và lý luận.

Đây là nội dung chính của Hội thảo “Giáo dục khai phóng - mô hình Hoa Kỳ”, giới thiệu những ý tưởng cốt lõi của giáo dục khai phóng theo mô hình Hoa Kỳ và sự tương tác với giáo dục Việt Nam, tổ chức sáng 4/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Với việc kết hợp với hệ thống giáo dục Liberal Arts của Mỹ, cơ hội học tập của thanh niên Việt Nam có thể được cải thiện và giúp chuẩn bị tốt hành trang cho họ bước vào môi trường làm việc toàn cầu đầy cạnh tranh đòi hỏi trình độ lao động chất lượng cao.

Hiểu đúng về Liberal Arts

Sinh viên học các môn Liberal Arts sẽ được tiếp xúc với nhiều môn học ở các lĩnh vực khác nhau thay vì chỉ đào sâu một chuyên ngành cụ thể. Điều đó giúp sinh viên có khả năng thay đổi bản thân để phù hợp với mọi loại môi trường làm việc.

Các trường dạy Liberal Arts vẫn sẽ có các môn chuyên ngành tuy nhiên số tín chỉ chỉ vào khoảng 25 - 50%, phần còn lại là các môn học đại cương và tự chọn.

Ngoài ra, trong khi các trường đại học khác bó buộc sinh viên ở nhiều ngành học trong các phòng học và khuôn viên khác nhau thì trường dạy Liberal Arts cho phép sinh viên với các kỹ năng khác nhau có thể kết hợp và làm việc cùng nhau.

Việc tập trung vào dạy tư duy, nhiều kiến thức của mô hình giáo dục Liberal Arts sẽ có thể giúp sinh viên có các kỹ năng để thay đổi linh hoạt cho phù hợp với mọi môi trường làm việc.

Một nghiên cứu gần đây của các CEO ở Mỹ cho thấy các nhà tuyển dụng có xu hướng chọn nhân viên từ các trường dạy Liberal Arts nhiều hơn 74% so với các ngôi trường dạy chuyên ngành.

Hiện nay, các môn Liberal Arts bao gồm:

Nhân văn - bao gồm nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ học, triết học, tôn giáo, đạo đức, ngoại ngữ hiện đại, âm nhạc, kịch, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cổ điển ...

Khoa học xã hội - bao gồm lịch sử, tâm lý, luật, xã hội học, chính trị, nghiên cứu về giới tính, nhân học, kinh tế học, địa lý, tin học kinh doanh ...

Khoa học tự nhiên - bao gồm thiên văn học, sinh học, hóa học, vật lý, thực vật học, khảo cổ học, động vật học, địa chất, khoa học Trái đất ...

Khoa học cơ bản - bao gồm toán học, logic, thống kê...

Bảo Trung