Huy động sáng kiến và nguồn lực để ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 20/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp báo về việc tổ chức hội nghị “Chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Theo thông tin được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại buổi họp báo, hội nghị dự kiến được tổ chức trong hai ngày 26 và 26/9 tại Cần Thơ với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp tập hợp các ý kiến giúp Chính phủ và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững ĐBSCL với tầm nhìn đến năm 2100.

Hội nghị sẽ có các phiên thảo luận chuyên đề nhằm định hình chiến lược phát triển, nhu cầu và giải pháp về nguồn lực. Dự kiến phiên họp toàn thể sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định để các bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo chuyên đề và ý kiến thảo luận rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp, Thủ tướng sẽ đưa ra kết luận về định hình chuyển đổi lớn cho mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, và xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về vấn đề này.

ĐBSCL đang và sẽ chịu các tác động của quá trình phát triển nội tại, biến đổi khí hậu và các hoạt động ở khu vực thượng nguồn. Những ưu thế về tự nhiên cho phát triển và đảm bảo sinh kế người dân trước đây và hiện nay của vùng ĐBSCL sẽ thay đổi, làm thay đổi căn bản mô hình sản xuất, tập quán sinh hoạt của người dân trong vùng. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng đây là hội nghị hết sức quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển vùng ĐBSCL trong giai đoạn mới. Mô hình chuyển đổi, phát triển vùng ĐBSCL thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu triển khai ở các vùng khác trên cả nước và thế giới. 

Cũng theo thông tin từ buổi họp báo, thông qua hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn xem xét một cách toàn diện, hệ thống, huy động được các sáng kiến nhằm tạo ra những đột phá trong tư duy, thống nhất hành động của toàn xã hội nhằm định hình mô hình phát triển bền vững của ĐBSCL trong sự liên kết, gắn kết hữu cơ giữa tự nhiên và con người, giữa các địa phương trong và ngoài vùng, tiểu vùng sông Mekong; huy động được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực…của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển cho sự chuyển đổi lớn vùng ĐBSCL.

Phương Nguyên - Khoa học phát triển

Tin tứcNB Trungtin tức