Tiến sĩ vật lý biến nước lũ Chương Mỹ thành nước uống


Với bột keo tụ, lõi lọc gốm và nước khử trùng, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã giúp dân vùng lũ Chương Mỹ có nước sinh hoạt từ nước bẩn sau lũ.

 

Nguồn: Vnexpress

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người được coi là khởi xướng việc áp dụng công nghệ ozone ở Việt Nam. Ông đã đi khắp các vùng nông thôn để hướng dẫn nông dân sử dụng ozone bảo vệ nông phẩm, gia súc.

Trong mùa lũ này tại phía Bắc, ông cũng là người đã trực tiếp hướng dẫn người dân ở “rốn lũ” cách lọc nước sinh hoạt. Chỉ với bột keo tụ, lõi lọc gốm và nước khử trùng, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã giúp dân vùng lũ Chương Mỹ có nước sinh hoạt từ nước bẩn sau lũ.

Nguyễn Bắc - Phạm Hương (Vnexpress)

Bài gốc