Posts in Bài viết
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 5): “Made in China 2025” - tham vọng của Trung Quốc

Trong những phần trước, ta đã thấy một vài lát cắt về sức nóng Trung Quốc đang phả vào lưng của Mỹ, và chiến lược kéo dài hàng chục năm đã giúp họ đạt được điều đó. Nhưng, liệu Trung Quốc đã muốn dừng lại?

Read More
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 4): Từ chiến lược thông minh trở thành chiến lược tiêu cực

Suốt một thời gian dài, người Trung Quốc đơn giản là sao chép các mô hình kinh doanh và sản phẩm đã được chứng minh thành công ở Mỹ. Việc này dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với việc tự sáng tạo.

Read More