Posts in Đô thị thông minh
Trải nghiệm ứng dụng di động Chính phủ điện tử Quận 8, Quận 9, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Nhà Bè

Bạn đang khó chịu về 1 quán ăn lấn chiếm lòng lề đường, về tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, bạn chỉ cần lấy điện thoại, chụp lại hình ảnh và gửi cho chính quyền xử lý trong vòng 5 phút

Read More