Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần X năm 2018"

Chủ đề của cuộc thi lần này là “Vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

ytuong.png.jpg

Đối tượng

Công dân Việt Nam từ 06 đến 30 tuổi, đang sinh sống, học tập và công tác ở trong nước và ngoài nước.

Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

Thời gian

  • Thời gian gửi ý tưởng tham gia: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 10/9/2018.
  • Thời gian diễn ra vòng Bán kết: Tháng 9/2018.
  • Thời gian diễn ra vòng Chung kết, trao giải: Tháng 10/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.