Quyết Định 4181/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thành phố HCM

QĐ ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP.HCM.

Tải tại đây.