Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2019

Thành đoàn TP.HCM vừa thông báo về việc tiếp nhận các công trình nghiên cứu khoa học của Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2019. Chủ đề của hội nghị năm này là “Đánh giá tác động của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”.

Hội nghị khoa học kinh tế trẻ là hoạt động thường niên của Thành đoàn TP.HCM nhằm tạo ra môi trường giao lưu giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

5cd1635e16195.jpg

Nội dung

Chủ đề của hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm nay nhằm đánh giá vị thế của Việt Nam khi tham gia thành viên của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và định hướng phát triển nguồn nhân lực nhất là lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học có chỉ số tiêu chuẩn quốc tế – ISBN.

Các bài báo đạt giải tại Hội nghị sẽ được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt), Tạp chí Kinh tế - Ngân hàng châu Á, là Tạp chí hiện đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học.

Đối tượng

  • Các nhà khoa học trẻ có những nghiên cứu những vấn đề trong phạm vi chủ đề của Hội nghị

Thời gian

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 30/06

Giải thưởng

  • Ngoài tiền thưởng khi đạt giải tại hội nghị khoa học (giải nhất 5 triệu đồng), nghiên cứu xuất sắc nhất còn được tham dự chương trình Vườn ươm sáng tạo trẻ với số tiền hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng

Đăng ký

Đăng ký tại địa chỉ email: hoinghikinhtetre@gmail.com, điện thoại 09444.28585 (gặp Hữu Phước)

dmst