Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp (IBIA)

 

Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp (IBIA) được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số B-30/2015/ĐK-KH&CN, ngày 26/10/2015. Mã số doanh nghiệp 0107294955, cấp ngày 1/1/2016. Hoạt động trên các lĩnh vực nhà nước không cấm, theo Luật và theo các quy định hiện hành của nhà nước.

1501065597_ibialogo.png

IBIA chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về nông, lâm nghiệp, thủy lợi và chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và quản lý dự án, tăng cường năng lực, phát triển tổ chức, xúc tiến thương mại và quản lý cho các doanh nghiệp, tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn quốc tế và khu vực tại Việt Nam; định hướng nghề nghiệp, tư vấn du học - xuất khẩu lao động cho cộng đồng.

IBIA cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa CN; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KHCN.

Dịch vụ cung cấp

  • Tư vấn thiết kế, xây dựng và quản lý dự án;

  • Tư vấn tài chính và gọi vốn;

  • Kiến tạo các mối quan hệ;

  • Xúc tiến thương mại;

  • Tư vấn đầu tư;

  • Giám sát đánh giá;

  • Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN.

Liên hệ

Địa chỉ: Tòa nhà số 74, ngõ 349 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0947467960
Email: info@ibia
Website: https://www.ibia.vn