Back to All Events

Các chiến lược mã hóa tiền tệ bằng công nghệ Blockchain

Bạn biết gì về công nghệ Blockchain? Blockchain tác động lên thế giới tiền tệ kỹ thuật số như thế nào? Công nghệ Blockchain hoạt động ra sao?

22154494_1691747860897231_5900614704608993350_n.jpg

Buổi hội thảo Các chiến lược mã hóa tiền tệ bằng công nghệ Blockchain sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc trên. Ngoài ra, tương lai sụp đổ của thế giới tài chính diễn ra như thế nào? Bạn phải làm gì ngay bây giờ để cơ cấu lại vốn và các quyền lợi?

Tìm hiểu thêm top 9 phương pháp mã hóa tiền tệ bằng công nghệ Blockchain và các rủi ro có thể xảy ra với công nghệ này sẽ giúp bạn có thêm những hiểu biết cần thiết để ứng dụng vào doanh nghiệp hiện tại của bạn (Bitcoin, IoT, Fintech, hợp đồng thông minh...).
-----------------------
Lịch trình sự kiện:
19:00 - 19:30: Check in
19:30 - 20:00: Các hoạt động của tập đoàn Praxis Circle
20:00 - 21:15: Các chiến lược mã hóa tiền tệ được trình bày bởi Amarjit Singh
21:15 - 21:30: Networking & Kết thúc.