Back to All Events

Giáo dục cho tương lai - Kinh nghiệm và Giải pháp từ Phần Lan

Giáo dục cho tương lai – Kinh nghiệm và Giải pháp từ Phần Lan

Người hướng dẫn: Tiến sỹ. Riina Viitala, Giám đốc điều hành Asia Pacific, Đào tạo quản trị Đại học Aalto.

Cải cách hệ thống giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành rất nhiều những chương trình đào tạo.

Gần đây, thành phố đã xác định 3 mục tiêu trọng điểm của giáo dục bao gồm như sau:
(1) tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân lực trong quản trị và đội ngũ giáo viên; 
(2) đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất giảng dạy;
(3) sao chép các mô hình & phương pháp đào tạo nâng cao cũng như cải thiện kỹ năng IT và ngoại ngữ cho học sinh. 

Từ Phần Lan, HCMC tìm kiếm sự hợp tác đặc biệt trong chương trình giảng dạy và chuyển tiếp tài liệu đào tạo và các dự án chung để phát triển các trường học trong thành phố (cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên, các chứng nhận và công nhận).
-------------------------
Lịch trình dự kiến:
- 13:00 - 13:30: 
Thiết kế lại giáo dục cho tương lai - kinh nghiệm từ Phần Lan
Vai trò của giáo dục doanh nhân trong việc xây dựng Thuộc tính Đại học thế kỷ 21.

- 13:30 - 14:15: 
Thảo luận: Chia sẻ kinh nghiệm, dịch vụ và các ví dụ cộng tác quốc tế từ Phần Lan với nhận xét và phản ánh từ các cố vấn Việt Nam.

- 14:15 - 14:50: 
Triển lãm Giải pháp Phần Lan.

Diễn giả:
- Ông Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Nguyễn Văn Út, Hiệu Trưởng TDTU;
- Tiến sĩ David Marsh, Giám đốc Cải tiến và Tiếp cận cộng đồng EduCluster Phần Lan, Đại học Jyväskylä Group;
- Bà Kaisu Paasio, Quản lý Dự án cao cấp, Đại học Turku.
Link thông tin tham khảo: http://saigonfinland100.weebly.com/

Earlier Event: October 27
HATCH FAIR the Fifth - Ho Chi Minh City
Later Event: October 27
Giải pháp Thành phố Thông minh