Back to All Events

Tập huấn: Xác định các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học

21730997_1456293807785966_7925771240646300373_n.jpg

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn có thể nhận diện các dấu hiệu kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học để xác lập quyền sở hữu cho tài sản trí tuệ được hình thành trong quá trình nghiên cứu.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn:
“Xác định các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học”

- Thời gian: ngày 26/9/2017, bắt đầu từ 8h00 đến 16h00.
- Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

- Đối tượng tham dự: trường Đại học, Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn.

- Báo cáo viên: Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Link đăng ký: https://goo.gl/31iogy
Điện thoại: 38.298.217/ 0908.465.816 (chị Ngọc Nhung)