Back to All Events

Workshop News Literacy tại ĐH Khoa học và Nhân văn TP.HCM


Dự án News Literacy là chuỗi các buổi Workshop được tổ chức tại 4 trường Đại học/Cao đẳng.

Hội thảo nhằm trang bị tư duy phản biện cho sinh viên khi sử dụng mạng xã hội, giúp sinh viên có kỹ năng cần thiết để đánh giá các thông tin là đáng tin cậy hay không, cũng như hiểu rõ hơn về những khuôn khổ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh