Back to All Events

Autumn Coderetreat 2017

Coderetreat là một sự kiện thực hành lập trình chuyên sâu, các hoạt động tập trung vào những nguyên tắc cơ bản của phát triển phần mềm và thiết kế. Tại sự kiện, các nhà phát triển có cơ hội tham gia vào thực hành có chủ ý (deliberate practice\deep practice), tránh xa những áp lực phải ‘hoàn thành nhiệm vụ’ trong công việc hằng ngày.

fb.png

Hoạt động của Coderetreat được chứng minh là có hiệu quả cao, giúp cải thiện kỹ năng. Qua việc tập trung thực hành những nguyên tắc cơ bản của Thiết kế Đơn giản (simple design) và hướng đối tượng (OOP), các nhà phát triển có thể cải thiện trình độ, năng suất trong viết mã.

Người chưa biết, chưa có kinh nghiệm

  • Được trải nghiệm một ngày Thực hành Chủ ý (deliberate pratice, deep pratice) thông qua luyện tập các kỹ thuật căn bản trong lập trình: pair-programming, refactoring, TDD, Simple Design, ...
  • Được giao lưu học hỏi từ người khác, người có kinh nghiệm hơn
  • Được làm quen với những ngôn những ngôn ngữ mới
  • và hơn thế nữa...

Người đã biết, đã có kinh nghiệm

  • Được thoát khỏi công việc hằng ngày để thử nghiệm những ý tưởng mới
  • Luyện tập để nâng tầm kỹ thuật mà mình đã biết
  • Được giao lưu học hỏi, chia sẻ và thể hiện mình
  • và hơn thế nữa...

Link đăn ký: tại đây.