Back to All Events

Chương Trình Hỗ Trợ Vốn Speedup 2018-2019


SIHUB TUYỂN DỰ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VỐN - SPEEDUP 2018-2019!!!

SpeedUp 2018-2019 đã trở lại!!! Cơ hội đã đến!!! Đăng ký ngay hôm nay nào!!!

SpeedUp là Chương trình hỗ trợ VỐN cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình do Sở KH&CN TP.HCM chủ trì, các Vườn ươm triển khai hoạt động hỗ trợ.

Số vốn hỗ trợ: Tùy thuộc vào quy mô của mỗi dự án, và căn cứ theo kết luận của hội đồng tuyển chọn mà cộng đồng khởi nghiệp sẽ nhận được các mức hỗ trợ khác nhau, tối đa lên tới 2 tỷ đồng/dự án, trong thời gian không quá 24 tháng.

*Đối tượng: Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

*Quy trình tham gia Speedup tại SIHUB: Các dự án tham gia Speedup trải qua các bước như sau:

- Bước 1: Dự án qua tuyển chọn của SIHUB

- Bước 2: Dự án được chọn sẽ hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định của Speedup, sau đó SIHUB sẽ nộp hồ sơ qua Sở Khoa học và Công nghệ

- Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ lập Hội đồng chuyên gia để xét Sơ tuyển các dự án

- Bước 4: Dự án qua được vòng Sơ tuyển sẽ được vào phòng Pitching trước hội đồng đánh giá. Tại phiên pitching này, hội đồng sẽ quyết định hỗ trợ vốn cho các dự án hay không, nếu có số vốn hỗ trợ là bao nhiêu và đổi lại bao nhiêu % cổ phần.

- Bước 5: SIHUB sẽ làm các hồ sơ, thủ tục theo quy định để giải ngân số tiền được hỗ trợ cho các dự án.

*Điều kiện:

- Có dự án khởi nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu (Cơ khí, Điện tử – Công nghệ thông tin, Hóa – nhựa – cao su, Chế biến tinh lương thực thực phẩm), công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ (tài chính – ngân hàng – bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải, cảng và kho bãi; bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; kinh doanh tài sản bất động sản; tư vấn; khoa học công nghệ, y tế; giáo dực và đào tạo).

- Có dự án khởi nghiệp có tiềm năng mang lại hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực còn lại.

- Chưa nhận được sự hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ngân sách Nhà nước tại thời điểm đăng ký.

*Đăng ký: https://goo.gl/86oW5N

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 1/10 đến 25/10/2018.

Thời gian pitching: 30/10, 6/11, 13/11, 19/11/2018 (mỗi ngày sẽ pitching 20 nhóm).

…………………….

*Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Loan

ĐT: 0988 436 488

Email: ngyenloan@sihub.gov.vn