GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN

Tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

 
 
2.png

Đối tượng dự giải

9.png

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có tiềm năng tăng trưởng tốt.

 • Thành lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

 • Không vi phạm các quy định của pháp luật trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét tặng.

10.png

Tổ chức, cá nhân có cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

 • Giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

 

Các tác phẩm báo chí, truyền thông có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 • Tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt

 • Có tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

 • Tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.


 
 
 
 
6.png

Đối tượng 1:

Sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có

 • Tính sáng tạo (30 điểm),

 • Hiệu quả kinh tế (40 điểm),

 • Tác động xã hội (30 điểm).

8.png

Đối tượng 2:

Giải pháp đổi mới sáng tạo có

 • Tính sáng tạo (50 điểm),

 • Tác động xã hội (50 điểm).

 
 

Đối tượng 3:

Tác phẩm truyền thông có

 • Chiều sâu nội dung (Nội dung tác phẩm có tính phát hiện, tính định hướng, tính tổng kết) (40 điểm),

 • Tính sáng tạo (30 điểm),

 • Tác động xã hội (30 điểm).

Đối tượng 4:

Được xét thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

 
1.png

1. Mỗi nhóm đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thể lệ này sẽ chọn 03 giải đồng hạng.

2. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức và tiền thưởng.

 
 

THỜI GIAN

Thời gian nhận bài: Đến hết ngày 31/08/2019

Thời gian bình chọn: Đến hết ngày 30/09/2019

Thời gian xét giải: Từ ngày 01 đến 30/09/2019

Tổng kết và trao giải: Tháng 10/2019

 

 

CÁCH THAM DỰ

Bước 1: Bài giới thiệu

 • Nội dung: Giới thiệu về những thành tích của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giải pháp hữu ích; các hoạt động hỗ trợ hiệu quả; giới thiệu về tác phẩm báo chí, loại hình truyền thông động viên cổ vũ phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố.

 • Hình thức: Bài viết (không quá 5.000 từ); ảnh, video hoặc các hình thức giới thiệu sáng tạo khác.

 • Với các tác phẩm báo chí: Gửi kèm đường link hoặc photo bài báo gửi về Ban tổ chức.

Bước 2: Điền vào form đăng ký online

Hoặc tải mẫu sau, hoàn thiện và gửi qua email

Chi tiết liên hệ:

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2019

Số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

ĐT: 028.39320122 (ông Đào Tuấn Anh)

Email: giaithuong@doimoisangtao.vn

 
 

Những nhà tài trợ đầu tiên

 

Liên hệ tài trợ:

TẠP CHÍ KHÁM PHÁ

Email: habv@khampha.vn