CÁC BÀI LỌT VÀO VÒNG 2

 
 

TẤT CẢ BÀI DỰ THI

 

NHÓM 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 
 
 

NHÓM 2

Giải pháp đổi mới sáng tạo

 
 
 
 

Đơn vị tài trợ