Mã số N2026: Quận 7 - Ứng dụng di động trong quản lý nhà nước

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận 7 đã tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh: 1538/1618 hồ sơ đạt tỷ lệ 95%, Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công: 557/562 đạt tỷ lệ 99%, Lĩnh vực Cấp phép xây dựng: 33/1169 đạt tỉ lệ 2,8%

 
1-12-e1505536237895.jpg

Trong những năm vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND Quận 7 đã có bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của quận được chú trọng đầu tư xây dựng, hầu hết các đơn vị trực thuộc đều đã được kết nối vào METRONET của Thành phố và kết nối mạng Internet. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của Ủy ban nhân dân Quận 7, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp luôn được quận quan tâm và đầu tư phát triển đồng bộ. Quận hiện sử dụng rộng rãi các phần mềm ứng dụng trong quản lý hồ sơ hành chính, ứng dụng chuyên ngành; tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 được cung cấp đầy đủ trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử Thành phố.

Q7.jpg

Với vị thế là một trong các quận phát triển nhanh nhất của TP.HCM, việc xây dựng một hệ thống chính quyền điện tử hiện đại, thông minh và đồng bộ là xu hướng tất yếu để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng các hoạt động chỉ đạo điều hành, xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển thương mại, thu hút và phát triển mạnh mẽ về dịch vụ, du lịch; nâng cao tính minh bạch, cải tiến môi trường, chính sách; quảng bá và cung cấp thông tin tin cậy, đa dạng, nhanh chóng; tăng cường việc giám sát, quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo tính kết nối tương tác đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp ở mức độ cao. Ủy ban nhân dân quận định hướng các nhóm ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và phát triển:

  • Nhóm phục vụ công dân trang bị Ứng dụng di động (iOS/Android) cho các lĩnh vực như: Cấp phép xây dựng, Thành lập hoạt động hộ kinh doanh dịch vụ mức độ 3 và mức độ 4; Gửi góp ý và phản ánh kiến nghị trên các lĩnh vực; Tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  • Nhóm phục vụ cán bộ công chức sử dụng ứng dụng di động (iOS/Android) để cung cấp thông tin nhắc việc, tổng hợp số báo cáo, cập nhật công việc nhanh các hồ sơ hành chính, tích hợp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

     Tra cứu thông tin quy hoạch

Q7.jpg

Hiệu quả đạt được:

- Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh: 1538/1618 hồ sơ đạt tỷ lệ 95%, Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công: 557/562 đạt tỷ lệ 99%, Lĩnh vực Cấp phép xây dựng: 33/1169 đạt tỉ lệ 2,8%) việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước. Người dân và doanh nghiệp khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua thiết bị di động sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng. Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ. Do đó, có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

- Việc xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, tạo ra kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp bằng các ứng dụng công nghệ thông tin. Người dân và doanh nghiệp sử dụng các thiết bị di động tra cứu thủ tục hành chính bao gồm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, tình trạng giải quyết hồ sơ; gửi các phản ánh kiến nghị trên các lĩnh vực đến Chính quyền và ngược lại Chính quyền cũng gửi các thông tin cần biết đến người dân và doanh nghiệp thông qua thiết bị di động (Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận đã tiếp nhận và giải quyết 45 phản ánh góp ý liên quan đến các lĩnh vực đô thị, giải quyết thủ tục hành chính). Ngoài ra, ứng dụng này phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tra cứu quy hoạch 1/2000 và quy hoạch sử dụng đất, cung cấp chi tiết thông tin quy hoạch đất đai, thông tin xây dựng giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, công khai minh bạch.

- Việc xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho công chức. Ứng dụng này được xem như Văn phòng di động, cung cấp cho cán bộ công chức những thông tin hỗ trợ như: xem văn bản đến, văn bản phát hành hằng ngày, tra cứu văn bản các năm, lịch công tác, thống kê nhanh tình hình giải quyết hồ sơ, lãnh đạo giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức trên các thiết bị di động, xem các phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí văn phòng phẩm.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

 
tải xuống (3).png
Tên tổ chức Phòng Kinh tế Quận 7
Điện thoại 0911.690.999
Email lloi.q7@tphcm.gov.vn
Website https://quan7.hochiminhcity.gov.vn//
 

Đơn vị tài trợ