Mã số N2025: BV Thống Nhất - Ứng dụng CNTT trong chuyển dữ liệu khám bệnh lên cổng giám định y tế

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Hệ thống kết xuất tự động hồ sơ XML lên cổng giám định bảo hiểm y tế được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Thống Nhất – Tp.HCMtừ ngày 10/1/2019 đến nay đã đạt tỷ lệ hồ sơ lên cổng BHYT đảm bảo tỷ lệ đối với bệnh viện tuyến Trung ương trung bình 96%; lượng hồ sơ sai sót giảm rất nhiều, tỷ lệ hồ sơ giám định trả về giảm rõ.

 
maxresdefault_live.jpg

Như chúng ta đã biết, hiện nay chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được người dân quan tâm, đây là cũng là vấn đề mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và vai trò to lớn của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cũng có nhiều văn bản quy định các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Trong đó, chú trọng đến tính trung thực, chính xác các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh sử dụng bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong tăng cường hiệu quả, số hóa các dữ liệu khám chữa bệnh, trong đó có vấn đề bảo hiểm y tế.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện. Trong năm 2019, bệnh viện Thống Nhất đã xây dựng quy trình và thực hiện kết chuyển dữ liệu tự động, đảm bảo tỷ lệ dữ liệu lên cổng, tỷ lệ hồ sơ thanh toán/ngày đúng quy định.

BV Thong Nhat 1.jpg

Toàn bộ quy trình thực hiện gồm 6 bước:

  • Bước 1: Khi kết thúc quá trình khám chữa bệnh ngoại trú hay nội trú thì chuyển dữ liệu đến các phòng liên quan.

  • Bước 2: Các phòng kế hoạch, CNTT, tài chính kế toán phối hợp rà soát tính chính xác hồ sơ bệnh án, số liệu thanh toán viện phí, cấu trúc dữ liệu hồ sơ điện tử XML theo chuẩn dữ liệu 4210/QĐ-BYT.

  • Bước 3: Dữ liệu từ phần mềm quản lý bệnh viện HIS sẽ được kết xuất tự động từng hồ sơ qua phần mềm kiểm tra đồng bộ dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế VAS, nếu hồ sơ vi phạm cấu trúc chuẩn dữ liệu thì sẽ hệ thống sẽ thông báo và trả kết quả các hồ sơ bị lỗi vào thư mục chỉ mục đã khai báo.

  • Bước 3’: Trường hợp, hồ sơ đã duyệt tự động nhưng khoa, phòng cần lấy lại để bổ sung như thiếu thuốc, thiếu chẩn đoán,… thì khoa đó thông báo cho bộ phận duyệt BHYT và quyết toán để hủy hồ sơ đó, sau đó khoa tiến hành làm lại và hệ thống tự động kết xuất hồ sơ mới để tiếp tục chuyển dữ liệu lên cổng.

  • Bước 4: Hệ thống kiểm tra cấu trúc file hồ sơ XML nếu đúng chuẩn thì sẽ chuyển tự động lên cổng BHYT ở bước 5.

  • Bước 5: hệ thống đồng bộ sẽ chuyển hồ sơ XML đã qua kiểm tra ở bước 4 lên cổng giám định bảo hiểm y tế nếu hồ sơ không có lỗi cấu trúc hoặc các lỗi liên quan tính logic trong quá trình kiểm tra file XML. Nếu hồ sơ XML sai cấu trúc phòng CNTT tiến hành hiệu chỉnh và bổ sung hồ sơ đó vào ngày kế tiếp. Nếu hồ sơ có lỗi thì sẽ thì phòng CNTT sẽ tổng hợp lỗi sai gửi các phòng liên quan để chỉnh sửa dữ liệu trong thời gian 3 ngày; nếu sai thuốc thì chuyển cho bộ phận Dược kiểm tra; nếu sai dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh thì chuyển phòng tài chính kế toán hiệu chỉnh; nếu sai vật tư y tế trong khám chữa bệnh thì chuyển cho phòng vật tư y tế hiệu chỉnh; sai thông tin hành chính khám chữa bệnh, mã thẻ BHYT thì chuyển cho phòng khám, khoa hiệu chỉnh.

  • Bước 6:

Kết quả giám định tự động từ hệ thống BHYT sẽ trả kết quả, căn cứ vào chi tiết danh mục các hồ sơ sai, phòng CNTT tổng hợp gửi phòng liên quan hiệu chỉnh và phòng CNTT tổng hợp chuyển hồ sơ XML dạng hồ sơ thay thế các hồ sơ đã chuyển trước đó.

BV Thong Nhat 2.jpg

Giải pháp đã kết hợp nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo dữ liệu XML được chính xác, đầy đủ. Hệ thống kết xuất tự động được cài đặt trên máy chủ và tự động kết xuất dữ liệu khi kết thúc hồ sơ khám bệnh ngoại trú và nội trú. Các bước thực hiện trên quy trình hoàn toàn chủ động về kỹ thuật, khi phát hiện sự cố ở bước nào thì chủ động đánh giá, hiệu chỉnh kịp thời, đảm bảo dữ liệu lên cổng BHYT đầy đủ, giảm thiểu tối đa hồ sơ bị lỗi không lên cổng được. Ngoài ra, giải pháp chủ động về kỹ thuật nên có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Nếu thuê đơn vị bên ngoài thì tốn kém nhiều chi phí.

Việc chuyển dữ liệu khám chữa bệnh đầy đủ, kịp thời lên cổng giám định bảo hiểm y tế góp phần nâng cao tính hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo tính đúng, trung thực dữ liệu tại cơ sở khám chữa bệnh, giảm thiểu xuất toán nâng cao tính minh bạch thông tin khám bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

 
BV Thong Nhat logo.png
Tên tổ chức Vũ Hoàng Thương
Điện thoại 0944.831.853
Email htsolutiontech@gmail.com
Website http://bvtn.org.vn/
 

Đơn vị tài trợ