Điểm tin ngày 10/08/2017: Facebook lặng lẽ khai tử Lifestage, Microsoft thiết kệ lại phần mềm Xbox....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)