Điểm tin ngày 11/08/2017: Facebook ra đời tính năng xem clip mới cạnh tranh với Youtube...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)