Điểm tin ngày 12/08/2017: Snapchat đang ở bên bờ vực khi cổ phiếu sụt giảm...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)