Điểm tin ngày 15/08/2017: SoundCloud đã sống lại, Bitcoin đạt mức hơn 4.300 USD cao nhất từ trước đến nay....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)