Điểm tin ngày 17/08/2017: Microsoft đã mua công ty điện toán đám mây Cycle Computing...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)