Điểm tin ngày 18/08/2017: twitter của Trump làm giá cổ phiếu Amazon giảm 0,5%, Bitcoin đang hồi phục từ biến động trước đó...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)