Điểm tin ngày 19/08/2017: Microsoft đang nghiên cứu điện thoại surface...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)