Điểm tin 02/08/2017: Facebook mua trợ lý ảo, Bitcoin có thể bị chia tách....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)