Điểm tin 03/08/2017: Bitcoin chính thức chia thành 2 loại, Facebook xây dựng thiết bị mới....

Hạn Vũ (Tổng hợp và đồ họa)