Điểm tin ngày 04/08/2017: Mark Zuckerberg thuê chính trị gia, Facebook thay đổi bảng tin ưu tiên...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)