CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ vào tổ chức quản trị, sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng để nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đối với quốc tế.

Chương trình được áp dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án hoặc mong muốn thực hiện đổi mới sáng tạo và tăng năng suất, chất lượng; một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp một số ngành dịch vụ và các trường học, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm việc với nhóm đối tác chuyên gia về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp.

Vềhỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo có 5 dự án. Dự án 1 là Đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo. Dự án 2 là Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp. Dự án 3 là Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm. Dự án 4 là Hỗ trợ thực hiện đổi mới công nghệ và dự án 5 là Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua các hình thức hợp tác công tư (PPP).  Về hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo gồm có 5 dự án. Dự án 1 là Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Dự án 2 là Hỗ trợ hình thành hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án 3 là Đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dự án 4 là Thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp và dự án 5 là Xây dựng các công cụ hỗ trợ tài chính và pháp lý. Chương trình cũng gồm phần tổ chức giám sát và đánh giá hiệu quả của chương trình.

Đọc toàn văn tại:
TTrinh UBND ve chuong trinh ho tro doanh nghiep

Theo dost.hochiminhcity.gov.vn

Chính sáchNB Trung