Phát triển mạng lưới ứng cứu không gian mạng Việt Nam 

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của những vụ tấn công mạng khiến hiểm họa an toàn thông tin hiện nay ở Việt Nam, việc phát triển đội ứng cứu sự cố và tăng cường các giải pháp bảo vệ an toàn mạng là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Theo VNCERT, mỗi tuần, đơn vị phát hiện 2 triệu sự kiện an toàn thông tin cần xử lý, trong đó thường xuyên có 40 đến 50 ngàn sự kiện nguy hiểm cần phân tích và có phương án giải quyết kịp thời.

Trong công tác điều phối ứng cứu năm 2015, Trung tâm đã ghi nhận 31.585 sự cố, gồm có tấn công lừa đảo, thay đổi giao diện web và tấn công bằng mã độc.

Ngoài ra, hơn 1 triệu lượt địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng lưới những máy tính bị điều khiển từ xa. Hiểm họa an toàn thông tin đến từ tất cả các thành phần tham gia kết nối mạng internet, tác động tới hạ tầng trọng yếu quốc gia như viễn thông, ngân hàng, giao thông, điện, nước...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình an ninh mạng diễn ra hết sức phức tạp, có những đợt tấn công từ xa vào hệ thống của Thành phố, đồng thời có hiện tượng phát tán mã độc từ một số các cơ quan quản lý nhà nước.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong một số trường hợp, lực lượng tại chỗ của các đơn vị hiện nay vẫn chưa sẵn sàng trong việc phối hợp với các đơn vị chuyên trách khi xảy ra các sự cố về an toàn thông tin. Thậm chí có một số sự cố đã diễn ra rồi nhưng tại các đơn vị cũng không hề hay biết.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Thành phố đã tăng cường các giải pháp để phòng chống các đợt tấn công từ xa cũng như phòng chống mã độc tại các đơn vị nhằm đảm bảo cho hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu của Thành phố.

Hiện Thành phố đang đồng loạt triển khai ba giải pháp, đó là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhân sự đảm bảo công tác an toàn thông tin, quy trình phối hợp giữa các đơn vị và các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật.

Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng một số đơn vị chuyên trách khác, Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng tại chỗ về an toàn thông tin.

Để chủ động ứng phó với những sự cố an ninh mạng, VNCERT đang thực hiện Dự án Phát triển mạng lưới các đội ứng cứu sự cố (CSIRT) tại Việt Nam. CSIRT được thành lập dựa trên nền tảng và kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phụ trách Chi nhánh VNCERT tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh thúc đẩy phát triển các CSIRT trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng mạng lưới ứng cứu; hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty xây dựng CSIRT riêng của mình; đào tạo kiến thức cơ bản về CSIRT; chuẩn hóa các dịch vụ của CSIRT phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Vũ Tiến Lực

Tin tứcNB Trungtin tức