Hiệp hội taxi Hà Nội sẽ thành lập mô hình điều hành taxi công nghệ

Sẽ thành lập một mô hình điều hành taxi công nghệ chung cho taxi Hà Nội, đó là mục tiêu được Hiệp hội taxi Hà Nội đưa ra tại Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

taxi_BIVF.jpg

Hiệp hội Taxi Hà Nội hiện có 78 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô hành khách bằng taxi tại TP Hà Nội. Trước khi ứng dụng công nghệ gọi xe Uber, Grab vào Việt Nam, hoạt động của Hiệp hội chủ yếu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháp luật, làm việc với các cơ quan quản lý để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp taxi hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi Uber, Grab vào Việt Nam, hoạt động của Hiệp hội đã chuyển hướng tập trung bảo vệ cho quyền lợi của taxi truyền thống và đấu tranh với những bất bình đẳng so với loại hình taxi công nghệ.

Để thích ứng với xu thế mới, trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022, Hiệp hội Taxi Hà Nội đặt ra 5 mục tiêu hoạt động, trong đó, sẽ lập nhóm chuyên trách nghiên cứu thành lập một mô hình điều hành taxi công nghệ chung cho taxi Hà Nội, yêu cầu các hội viên đổi mới để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành khóa mới (2017 - 2022) của Hiệp hội taxi Hà Nội. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh Đông Đô đã được tín nhiệm trở thành Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội giai đoạn 2017 - 20.

BÍch Quyên - SGGP